BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES INFANTILS I AUXILIARS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Dijous, 28 de setembre de 2017 a les 00:00

BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR POSSIBLES VACANTS I/O SUBSTITUCIONS D’EDUCADORS/ES INFANTILS I AUXILIARS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Per Decret d’alcaldia núm. 284/17, de 20 de Setembre, s’ha aprovat la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir, de forma interina, futures vacants i/o substitucions d’educadors/res infantils i auxiliars d’educació infantil de l’Escola Bressol municipal “Dentetes”, mitjançant contractació laboral.

 

Les bases de la borsa de treball són exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web: http:www.santsalvadordeguardiola.cat.

 

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB i al tauler d’edictes municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 28.09.2017 | 11:08