BORSA PER CONTRACTACIONS LABORALS DE DURADA DETERMINADA DE PLACES D’AUXILIAR DE GERIATRIA

Dimarts, 5 de juny de 2018 a les 00:00

Per Decret d’alcaldia núm. 2018-0210 de 29 de maig d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina personal d’auxiliar de geriatria mitjançant contractació laboral.

 

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

És objectes d'aquestes bases regular el procés selectiu per tal de cobrir, possibles suplències i interinitats del personal de plantilla i per a treballs esporàdics que es produeixin en els llocs de treball d’auxiliar de geriatria del Centre de Dia de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

Darrera actualització: 05.06.2018 | 10:10