BORSA PER CONTRACTACIONS LABORALS DE DURADA DETERMINADA DE PLACES DE NETEJADORS/ES DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

Dilluns, 2 de juliol de 2018 a les 00:00

Per Decret d’alcaldia núm. 2018-0248 de 28 de juny d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina personal de netejadors i netejadores mitjançant contractació laboral.

 

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 02.07.2018 | 09:08