CONCURS D’OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ D’UN VIGILANT MUNICIPAL I UNA BORSA DE TREBALL.

Dilluns, 23 de juliol de 2018 a les 00:00

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  PER PROVEIR UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT CONCURS OPOSICIÓ.

Identificació de la sessió 

Data: 20 de juliol de 2018

Hora: 9:00

Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

 

 

 

Primer.-  Atorgar als candidats les qualificacions que s’especifiquen a la present Acta d’acord amb els resultats obtinguts a la Fase 2 de l’entrevista personal.

CANDIDAT

RESULTAT P.PRÀCTICA

VALORACIÓ    MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL

XXX82608H

18,8

4,55

0,8

24,15

XXX61449H

17,6

0,8

2

20,4

XXX73907T

12,6

7,1

0,5

20,2

XXX85011H

14,3

1,5

2

17,8

XXX67418N

16,6

1,15

0

17,75

XXX53059E

16,8

0,25

0,5

17,55

XXX45549Y

12,6

0

2

14,6

XXX44656Q

11,3

3,3

NO PRESENTAT

NO APTE

Segon.-  Revisats els mèrits del primer candidat s’observa que no s’ha tingut en compte el títol de batxillerat i per tan es rectificat l’error material del primer candidat atorgant-li 0,5 punts extres.

Tercer.- Requerir al primer candidat de la llista per a que aporti la documentació de la Base 8 de la convocatòria i s’incorpori el dia 1 d’agost a la plantilla del ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

 
Darrera actualització: 23.07.2018 | 12:45