CONTRACTACIÓ D'UN PEÓ DE LA BRIGADA PEL PROJECTE RUBIK

Dijous, 12 d'abril de 2018 a les 00:00

Aquestes bases es sustenten en el Projecte RUBIK, per l’ocupació social i en les Bases que el regulen aprovades en el Ple del Consell Comarcal del Bages en data 22 de gener 2018 i en les bases reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al suport a la creació d’ocupació mitjançant la contractació per part dels ajuntaments de persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages, exercici 2018.
El RUBIK pretén, mitjançant els incentius, donar oportunitats laborals a aquelles persones que per diferents motius presenten especials dificultats d’accés al món laboral.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de les presents bases és regular el procediment per a la selecció d’un lloc de treball temporal, a 25 hores setmanals i per un període de 6 mesos de persones ocupables en situació de vulnerabilitat social que es troben, preferentment, en la borsa de candidats/es Rubik proposada pels serveis socials municipals.

Darrera actualització: 27.04.2018 | 12:53