Convocatòria borsa de treball Vigilant Municipal (assimilat a grup C2)

Dijous, 25 de juny de 2020 a les 00:00

Per Decret d’alcaldia núm. 2020-0305 de data 25 de juny de 2020, s’ha aprovat la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina possibles vacants i/o substitucions a la plantilla de vigilant Municipal (assimilat a grup C2).

 

Les bases de la borsa de treball són exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web: http:www.santsalvadordeguardiola.cat.

 

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí oficial de la província de Barcelona.

 

Darrera actualització: 25.06.2020 | 17:27