Rutes

 • Font del Boix Ruta de la Font del Boix
 • Ruta de la Font de l'Obaga del Castell de Guardiola
 • Ruta de les Fonts de la Solana del Montgròs

  Sínia i font de Montgròs

  Sínia construïda al lloc on hi havia la font de Montgròs, uns 100 m al sud-oest de la masia del mateix nom. La sínia es troba dins un cobert fet de totxana i conserva el mecanisme habitual d'una sínia de tracció animal amb una biela. L'arbre o eix està fixat a una biga de ferro encastada a les parets. De l'eix en surt la perxa amb el seu balancí, on anava fermat l'animal que donava voltes. A la part superior té una roda horitzontal on, mitjançant un joc d'engranatges, el moviment rotatori horitzontal es transformava en el moviment rotatori vertical que feia moure una altra roda més gran, situada a la part superior d'un pou, construït també amb totxana. Aquesta roda feia girar una cadena que baixava al fons del pou i que, mitjançant un mecanimse de dos taps de goma, feia bombejar l'aigua per l'interior d'un tub de ferro. Al costat de la mina hi ha una altra bomba, de petites dimensions, que devia funcionar en temps més recents. Aquesta sínia proporcionava aigua a la masia de Montgròs i servia també per regar horts. L'antiga font de Montgròs era una font de clot però actualment ha quedat desapareguda. El pou de la sínia, en canvi, encara té aigua. La sínia de taps es va generalitzar a principis de segle XX i va substituir la sínia de catúfols, que també era activada amb tracció animal. Més endavant es va imposar la sínia de pistons, activada mitjançant bieles. Font: Mapa del patrimoni cultural de Sant Salvador de Guardiola.

   

 • Ruta de Salelles a Sant Salvador de Guardiola per la Solana de Montgròs
 • Ruta de Salelles a Sant Salvador de Guardiola
 • Ruta de Sant Salvador de Guardiola a Can Maçana
Darrera actualització: 15.06.2016 | 16:26
Darrera actualització: 15.06.2016 | 16:26