Atenció i prevenció de la violència masclista

Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb éxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica. 

Línies de servei:

-Creació i realització d'accions de prevenció i sensibilització
-Creació de grups d'empoderament
-Establiment d'habitatges d'acollida 

Persones destinatàries:

Ciutadania

Com sol·licitar-ho:

Instància genèrica, C/ de Dalt, nº 19

Unitat responsable:

Serveis Socials

Altres unitats implicades:

Protecció civil

Àrea responsable:

Regidoria d'igualtat de gènere i atenció a la diversitat

És un servei obligatori:

No

Darrera actualització: 14.09.2020 | 14:13