Deixalleria

Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors. 

Línies del servei:

-Recepció
-Preparació per a reutilització
-Valorització
-Posar a disposició de tercers

Persones destinatàries:

Ciutadania

Equip tècnic:

Tècnica de medi ambient: Montserrat Carbonell

Àrea Responsable:

Regidoria de Medi Ambient

Com sol·licitar-ho:

Polígon Industrial de Salelles II. Telèfon: 938358025

Altra informació d'interès:

Servei externalitzat Consorci de gestió de Residus del Bages

És un servei obligatori:

No

 

Darrera actualització: 14.09.2020 | 13:16