Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals 

Línies de servei:

-Reducció del residu
-Reutilització
-Reciclatge
-Valorització energètica
-Abocament

Persones destinatàries:

Ciutadania

Com sol·licitar-ho:

Instància genèrica, C/ de Dalt, nº 19

Equip tècnic:

Tècnica de medi ambient: Montserrat Carbonell

Àrea responsable:

Regidoria de Medi Ambient

És un servei obligatori:

No

 

Darrera actualització: 14.09.2020 | 13:57