Llista definitiva aspirants procés selectiu Escola Bressol

Dimecres, 29 de gener de 2020 a les 21:00

S'aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en els processos selectius de les dues borses de treball per a cobrir futures vacants i/o substitucions de mestres d’educació infantil i de tècnics/ques d’educació infantil de l’Escola Bressol municipal “Dentetes”.

Es fa pública la designació dels membres del tribunal així com la data de l'exercici de català i de valoració dels mèrits.

Darrera actualització: 03.02.2020 | 10:57