Oficina municipal d'informació i defensa al consumidor

L'oficina municipal d'informació i defensa del consumidor és un servei gratuït d'informació, ajuda i orientació que fa l'Ajuntament destinada a les persones consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics, adherida a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. Què fa? Informar, de manera personalitzada, sobre els drets de les persones consumidores i usuàries, i orientar-les sobre les consultes que puguin tenir en cas que no es respectin els seus drets, així com de les vies establertes per resoldre el seu conflicte. Des de l'Oficina, també es fan les funcions de mitjançar entre les parts per resoldre determinades qüestions. Fomentar la formació i educació de les persones en temes de consum de béns o la utilització de serveis mitjançant campanyes divulgatives i sensibilitzadores també forma part de la feina que fa l'Oficina. Es pretén atendre les consultes, reclamacions i denúncies relacionades amb: - Drets i deures dels consumidors i usuaris - Serveis de Telecomunicacions: Telefonia fixa, telefonia mòbil, internet - Serveis bàsics: Llum, gas, aigua - Compra i lloguer d’habitatges - Serveis bancaris - Vehicles - Etiquetatge i garanties de productes - Serveis post-venta - Assegurances - Viatges - Etc. Al servei es pot accedir per dues vies: Les demandes es poden tramitar durant tot l’any, mitjançant el mateix Ajuntament trucant i demanant hora prèvia ( Ricard). L’Ajuntament, que fa d’intermediari, les fa arribar als tècnics de la Diputació de Barcelona i aquests es posen en contacte amb el ciutadà per tal d’atendre la seva demanda. Periòdicament els tècnics de la Diputació de Barcelona visiten el municipi amb la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor. Els tècnics atenen directament de manera personalitzada aquelles qüestions o dubtes relacionades en l’àmbit de Consum.

Darrera actualització: 25.05.2017 | 16:46