Llista aspirants admesos i exclosos borsa de treball d’auxiliars de geriatria (assimilat a grup C2)

Dimecres, 29 de juliol de 2020 a les 00:00

Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment de selecció d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball d’auxiliar de geriatria C2. Llista que esdevindrà definitiva en el cas que no si presentin al·legacions.

Quart.- Convocar als aspirants, que no estan exempts de la prova de català, el proper dia 3 de Setembre de 2020 a les 10:00 del matí a la casa Consistorial. Aquesta prova es de caràcter obligatori i eliminatori (d’acord amb les bases)
Cinquè.- Convocar el tribunal de selecció el dia 17 d’agost de 2020 a les 9:00 del matí per la valoració dels mèrits de cada aspirant i el dia 2 d’octubre de 2020 per la realització d’entrevistes de 09:00 a 14:00 en l’ordre que surti establert i podran ser presencials o telemàtiques segons el que s’especifiqui a l’última acta del tribunal qualificador.

Darrera actualització: 29.07.2020 | 10:41