Catàleg de Serveis

 • Activitats d'estiu Activitats d'estiu

  L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants i joves del poble tenen l'oportunitat de participar en activitats educatives.

 • Centre de Dia La Masia Centre de dia La Masia

  El Centre de Dia La Masia és un servei d’acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

  El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones d’edat avançada i dels seus cuidadors, gràcies a l’atenció individualitzada exercida per professionals.

 • Centre cultural

  La Masia del Calvet també té una faceta de centre cívic o cultural on s’hi realitzen diverses activitats : ioga, karate, gimnàstica, cursos de cuina, informàtica, xerrades, etc. 

 • Camp de futbol Lloguer del camp de futbol

  Qualsevol persona pot sol.licitar l'ús exclusiu del camp de futbol per a activitats privades, sempre que es respecti la normativa i s'aboni la taxa corresponent, que podeu consultar aquí mateix.

 • Serveis funeraris

  L'horari de visites és el següent: dilluns a dissabtes de 9 a 18 hores i diumenges de 9 a 14 hores, a excepció de Tots Sants (1 de novembre) en què està obert tot el dia. Per qualsevol incidència que pugui sorgir us preguem que contacteu amb l'Ajuntament.

 • Serveis religiosos

  A les dues parròquies del municipi s'hi poden trobar oficis religiosos (missa) i catecisme per a infants.

  Parròquia de Sant Salvador de Guardiola, missa els diumenges a les 12.30h

  Parròquia de Sant Sadurní de Salelles, missa els dissabtes a les 20h

 • Finestreta única

  En aquest registre es poden presentar sol.licituds, escrits i comunicacions dirigits a l'Administració General de l'Estat i a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 • Formació d'adults

  Els destinataris del servei són totes les persones que desitgin començar o aprofundir en la lectura i l’escriptura.  Per a més informació contactar amb la Masia del Calvet, tel. 93. 835.40.00

 • Serveis socials

  Treballadora social : Sra. Montserrat Reina Educadora social : Sra. Concepció Caelles Treballadora Social · Dimarts de 9 a 11 hores al despatx del serveis de la Masia del Calvet amb cita prèvia trucant al telèfon 938358025. · Dijous de 9:00 a 11:00 hores a l'edifici de l'Ajuntament amb cita prèvia trucant 93 835 80 25.

  Educadora Social · Dilluns de 10 a 12 hores a l'edifici de l'ajuntament.

 • Menjador social

  Es tracta d'un dels serveis que s'ofereixen dins l'àmbit de la Masia del Calvet, i només funciona per les persones de la tercera edat i per les persones disminuïdes.

 • Mercats setmanals

  Tots els diumenges de l'any, durant tot el matí, s'instal·len les parades del mercat setmanal del Calvet, just a l'explanada de sota la Plaça del Pi i tots els dissabtes s'instal·la al Polígon Industrial Salelles II.

 • Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor

  L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i la Diputació de Barcelonam organitzen de forma conjunta una visita de l’oficina mòbil d’informació al consumidor per atendre, de forma gratuïta i personalitzada, les vostres consultes i oferir-vos informació i assessorament sobre temes de consum .

 • Préstec de material

  Aquest servei es presta principalment a les associacions de veïns, sobretot quan s'han de preparar actes diversos com festes d'estiu.

 • Recollida d'escombraries

  La recollida de les escombraries es porta a terme en tot el municipi per igual:

  Del dia 15 de juny al dia 15 de setembre: de dilluns a divendres, cada dia a tot el municipi. Del dia 16 de setembre al dia 14 de juny: tots els dilluns, dimecres i divendres, a tot el municipi.

 • Servei d'ajuda a domicili

  Aquest servei s'ha de tramitar a través de la treballadora social, les dades de la qual les trobareu a l'apartat "Serveis Socials" d'aquesta mateixa web.

 • Servei de telealarma

  Aquest servei s'ha de tramitar a través de l'assistent social, les dades de la qual les trobareu a l'apartat "serveis socials" d'aquesta mateixa web.

 • Recollida de restes de poda i voluminosos

  La recollida de restes de poda amb un maxim de sis farcells, mobles vells i trastos en general es realitzen tots els dilluns exepte festius a partir de les 14:00 hores.

 • Servei de manteniment d'enllumenat públic

  Aquest servei el presta l'empresa Grup Soler. Per a qualsevol incidència amb l'enllumenat públic, es pot notificar directament al telèfon de l'ajuntament 938358025.

 • Deixalleries mòbils comarcals

  QUÈ ÉS LA DEIXALLERIA MÒBIL? És un furgó que va recorrent els pobles amb l'objectiu d'apropar el servei a tots els ciutadans de la comarca. S'hi poden portar residus de mida petita que no es poden llençar ni als contenidors de recollida selctiva ni al d'escombreries.

 • Deixalleria Municipal

  La deixalleria Municipal està ubicada en el Polígon Industrial Salelles II. Els Horaris son: dimarts i dijous de 17 a 19 h. Dimecres, divendres, dissabte i diumenge de 12 a 14 h. Si voleu més informació referent a les deixalleries de la comarca podeu anar a l'enllaç.

 • Servei Local d'Ocupació

 • Biblioteca Municipal de Sant Salvador de Guardiola
 • Correus

  Aquest és un servei que no depèn de l'Ajuntament però igualment us informem dels horaris del servei : de dilluns a divendres, de 13h a 14h

 • Aigües Abastiment d'aigua potable

  Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi. És un servei externalitzat a l'empresa pública Aigües de Manresa SA

Darrera actualització: 10.07.2020 | 13:16
Darrera actualització: 10.07.2020 | 13:16