Escola bressol "Dentetes"

Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

Línies de servei:

-Servei educatiu
-Servei d'alimentació
-Servei d'acollida

Persones destinatàries:

Infants

Com sol·licitar-ho:

Presencialment o per correu postal: C/ de Dalt nº 19

Per telèfon: 93 835 80 25

Per correu electrònic: a8063242@xtec.cat

Equip tècnic:

Direcció: Montserrat Grau

Unitat responsable:

Escola Bressol "Dentetes"

Àrea responsable:

Regidoria d'Ensenyament 

És un servei obligatori:

No

Darrera actualització: 30.05.2023 | 13:57