Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi. És un servei externalitzat a l'empresa pública Aigües de Manresa SA

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per a l'usuari:

Segons Ordenança Municipal 

Equip tècnic:

Aigües de Manresa SA

Plaça del Salt, 1, 08241 Manresa

Telèfon: 93 872 55 22

Àrea Responsable:

Regidoria d'Equipaments i Serveis Públics

És un servei obligatori:

 

 

 
Darrera actualització: 23.10.2020 | 10:02