Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés de al terme municipal i entre els seus nuclis de població.

Línies del Servei:

- Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal
- Estudis de millora dels accessos

Persones destinatàries: 

Ciutadania

Com sol·licitar-ho:

Instància genèrica / C/ de Dalt, nº 19

Equip tècnic:

Serveis territorials

Àrea Responsable:

Regidoria d'Equipaments i Serveis Públics

És un servei obligatori:

Si

 

 

 

Darrera actualització: 14.09.2020 | 12:58