Cessió d'espais

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc...

Línies de servei:

-Establiment de normativa de cessió d'espais
-Lliurament de claus i control de la cessió
-Manteniment de les instal·lacions

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Com sol·licitar-ho:

C/ de Dalt, nº19. Mail: ssg.ajuntament@diba.cat

Altres unitats implicades:

Governació

Àrea responsable:

Regidoria d'Equipaments i Serveis Públics

És un servei obligatori:

No

Darrera actualització: 07.02.2022 | 10:37