Cos de la Guàrdia Municipal

Servei que s'encarrega de servir i protegir a la ciutadania del municipi, minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar convivencial.

Línies de servei:

-Seguretat
-Prevenció
-Educació viària
-Atenció especialitzada a les víctimes
-Relacions amb la comunitat

Persones destinatàries:

Ciutdania en general

Com sol·licitar-ho:

C/ de Dalt n19. Mail: ssg. vigilants@diba.cat

Unitat responsable:

Cos de Guàrdia Municipal

Àrea responsable:

Regidoria de Protecció civil

És un servei obligatori:

No

Darrera actualització: 05.10.2020 | 11:48