Foment de la Participació Ciutadana

Servei que s'encarrega d'oferir a la ciutadania formar part de la presa de decisions sobre l'aplicació final de determinades partides pressupostàries del pressupost municipal ordinari o d'inversions. Establiment de mecanismes generals de participació ciutadana per tal de consultar a la ciutadania sobre una determinada qüestió de competència pròpia del municipi

Línies de servei:

-Informació sobre la participació ciutadana
-Creació d'organs, espais i processos de participació entorn al pressupost
-Elaboració i explicació de pressupostos participatius
-Realització de consultes populars
-Establiment de Consells Municipals de participació

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Com sol·licitar-ho:

Presencialment o per correu postal: C/ de Dalt nº 19

Per telèfon: 93 835 80 25

Per correu electrònic: ssg.ajuntament@diba.cat

Àrea responsable:

Regidoria de Comunicació, participació i transparència

Altra informació dìnterès:

Consell de la Vila

És un servei obligatori:

No

 

Darrera actualització: 23.10.2020 | 09:52