Informació i promoció turística

Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat

Línies de servei:

-Accions de promoció turística
-Punt d'informació turística
-Establiment d'itineraris turístics
-Establiment de guies turístics

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Com sol·licitar-ho:

C/ de Dalt nº 19. Mail: ssg.turisme@diba.cat

Equip tècnic:

Susanna Gomila (ssg.turisme@diba.cat)

Àrea responsable:

Regidoria de Promoció econòmica i Turisme

És un servei obligatori:

No

 

Darrera actualització: 05.10.2020 | 11:45