OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació destinat a les persones com a consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics. 

Línies de servei:

-Informació i orientació
-Tramitació de queixes i denúncies
-Campanyes d'informació i sensibilització

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Com sol·licitar-ho:

C/ de Dalt nº19. Telèfon: 938358025

Àrea responsable:

Regidoria d'Atenció a les persones i habitatge

Altra informació d'interès:

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i la Diputació de Barcelona organitzen de forma conjunta una visita de l’oficina mòbil d’informació al consumidor per atendre, de forma gratuïta i personalitzada, les vostres consultes i oferir-vos informació i assessorament sobre temes de consum. Les dates d'assistència es publiquen al taulell d'anuncis de l'AJuntament, a la web municipal i a les xarxes socials. 

És un servei obligatori:

No

Darrera actualització: 21.09.2020 | 13:34