Protecció de la salut

Servei que s'encarrega de realitzar tot un seguit d'actuacions orientades a la millora en la seguretat i la protecció dels ciutadans enfront dels riscos per a la seva salut

Línies de servei:

-Seguretat alimentària
-Inspecció d'establiments comercials
-Assessorament i suport tècnic
-Control de les aigües de consum humà

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Com sol·licitar-ho:

C/ de Dalt nº19. Mail: ssg.ajuntament@diba.cat

Equip tècnic:

Enginyer: Maurici Bosch (boschsm@diba.cat)

Àrea responsable:

Regidoria de Sanitat

És un servei obligatori:

No

 

Darrera actualització: 05.10.2020 | 12:02