Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals 

Línies de servei:

-Reducció del residu
-Reutilització
-Reciclatge
-Valorització energètica
-Abocament

Persones destinatàries:

Ciutadania

Com sol·licitar-ho:

Presencialment o per correu postal: C/ de Dalt nº 19

Per telèfon: 93 835 80 25

Per correu electrònic: ssg.ajuntament@diba.cat

Equip tècnic:

Tècnica de medi ambient: Montserrat Carbonell

Àrea responsable:

Regidoria de Medi Ambient

És un servei obligatori:

No

 

Darrera actualització: 23.10.2020 | 09:46