PROCESSOS SELECTIUS PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE LES PLACES VACANTS DE PERSONAL FUNCIONARI I DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA CORRESPONENTS A L’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ DE 2022

Dijous, 27 d'octubre de 2022 a les 00:00

Aquestes bases regularan els processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 aprovada per Decret de data 30 de maig de 2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOPB) de data 31 de maig de 2022.

Les places a proveir ho són pel sistema de selecció per concurs, previst per a l’estabilització de l’ocupació temporal a les disposicions addicionals 6 i 8, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

S’informa als aspirants que segons l'Epígraf 6 l’Ordenança fiscal número 12 s’ha de fer efectiu el pagament de les taxes corresponents per a la participació en els processos selectius, indicant la identificació de la persona i del procés al qual es presenta (codi). La no presentació amb la instància de la justificació del pagament de la taxa corresponent implicaria l’exclusió del procés selectiu. El número de compte per a fer l’ingrés és ES82-2100-3950-0402-0000-0481

Procés selectiu 1A2AT:  1 plaça de la categoria tècnic/a mitjà/ana – arquitecte/a tècnic, del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Del 31 d'octubre fins al 15 de novembre de 2022)

Procés selectiu 1A2TS: 1 plaça de la categoria tècnic/a mitjà/ana – tècnic/a de secretaria, del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Del 31 d'octubre fins al 15 de novembre de 2022)

Procés selectiu 2A2MEI: 3 places de la categoria tècnic/a mitjà/ana - mestres d’educació infantil, del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 3A2ICD:  1 plaça de la categoria tècnic/a mitjà/ana – infermer/a, del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 4C1AS: 1 plaça de la categoria administratiu/va – administratiu/iva de secretaria, del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Del 31 d'octubre fins al 15 de novembre de 2022)

Procés selectiu 4C1ASE: 1 plaça de la categoria administratiu/va - administratiu/iva de serveis econòmics, del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Del 31 d'octubre fins al 15 de novembre de 2022)

Procés selectiu 4C1AOAC: 1 plaça de la categoria administratiu/va - administratiu/iva oficina d’atenció al ciutadà, del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Del 31 d'octubre fins al 15 de novembre de 2022)

Procés selectiu 4C1AJP: 1 plaça de la categoria administratiu/va - administratiu/iva jutjat de pau, del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 4C2AOAC: 1 plaça de la categoria auxiliar – auxiliar administratiu/iva oficina d’atenció al ciutadà, del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Del 31 d'octubre fins al 15 de novembre de 2022)

Procés selectiu 5C1TEI: 1 plaça de la categoria tècnic/a – tècnic/a d’educació infantil, del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 6C2AG: 2 places de la categoria auxiliar – auxiliar de geriatria, del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 6C2ASC: 1 plaça de la categoria auxiliar – animador/a sociocultural de geriatria, del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 7C2VE: 1 plaça de la categoria vetllador/a – vetllador/a, del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 8C2AB: 1 plaça de la categoria auxiliar – auxiliar de biblioteca, del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 9APOB: 1 plaça de la categoria AP – operari de brigada, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 9APOBO: 1 plaça de la categoria AP – operari de brigada oficis, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 9APOBP: 1 plaça de la categoria AP – operari de brigada i paleta, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 9APOBJ: 1 plaça de la categoria AP – operari de brigada i jardineria, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 9APOBX: 1 plaça de la categoria AP – operari de brigada i xofer, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 9APOBB: 1 plaça de la categoria AP – operari/a de brigada i bidell d’instal·lacions, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Procés selectiu 10APN: 3 places de la categoria AP –netejador/a, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

(Fins el 19 de desembre de 2022)

Darrera actualització: 02.12.2022 | 15:19