Espai Coworking

Descripció de l'espai Coworking

Les instal·lacions de l'espai coworking ofereixen un espai per treballar a emprenedors i professionals de nova creació i estan ubicades a l'antiga seu del consistori (carrer de Dalt 16). L'objectiu és afavorir projectes empresarials nous perquè puguin engegar, oferint-los un espai des del qual operar a un lloguer baix, de 45 euros al mes, i afavorir al mateix temps la col·laboració i interacció entres els diferents usuaris.

Les instal·lacions compten amb sis despatxos individuals equipats amb connexions elèctriques, informàtiques i accés a internet, a més d'una sala de reunions. Els usuaris podran fer ús de l'espai de dilluns a diumenge de vuit del matí a onze de la nit. Un horari que es podria ampliar en cas de necessitat a través d'una resolució d'alcaldia. La cessió de l'espai tindrà un màxim de dos anys de durada.

L'únic requisit per a sol·licitar un d'aquests despatxos és haver iniciat un projecte econòmic en els últims dos anys i tenir la documentació pel que fa a l'activitat en qüestió en regla. A l'hora de fer la selecció dels perfils que ocuparan l'espai, es tindran en compte factors com el tipus d'activitat econòmica, l'edat del sol·licitant (tindran preferència els menors de 35 anys), la viabilitat tècnica del projecte econòmic, el grau d'innovació que suposi, i també la importància que tingui dins la situació econòmica-familiar de la persona interessada.

Darrera actualització: 03.10.2023 | 12:16
Darrera actualització: 03.10.2023 | 12:16