INICI
 MAPA WEB
 CONTACTAR
Dimecres   
27 juliol   
de 2016   
 
 El Municipi
 L'Ajuntament
 Cartografia i carrers
 Altres administracions
 El Món del Treball
 Empreses i Comerços
 Actualitat
 Serveis i Tràmits
 Seu electrònica
Ennlaç a Facebook
E-factura
E-tauler
Transport
Accés al Portal de Transparència
Amb el suport de:
ACTUALITAT 
La Festa Major de Sant Salvador de Guardiola es celebrarà entre el 4 i el 7 d’agost vinents amb una trentena d’activitats que tenen l’objectiu d’inundar de diversió i bon ambient els tres dies de festa major. La comissió organitzadora, formada per voluntaris i representants d’entitats del municipi, ha treballat en un programa que potencia les propostes més participades dels darrers anys, d’una banda, i es manté fidel a les cites tradicionals amb l’objectiu d’aconseguir programar activitats per a tothom.
ACTUALITAT 
Per Decret d’alcaldia núm. 146/2016 de 8 de juny d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria de quatre places de vigilant municipal, - Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials Grup C2- pel sistema de concurs- oposició, en torn lliure, inclosa a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2016.
ACTUALITAT 
Us deixem unes recomanacions per gaudir d'un bon estiu

Les onades de calor: un perill per a la salut
ACTUALITAT 
La directora dels Serveis Territorials d’Interior, Ivet Castaño, s’ha reunit aquest dimarts amb l’alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda. Durant la trobada, que s’ha desenvolupat a iniciativa de la responsable d’Interior a la Catalunya Central, l’alcalde guardiolenc li ha presentat el Pla Director d’Incendis i el conjunt de mesures que contempla per tal de prevenir i protegir els nuclis habitats en cas d’incendi.
ACTUALITAT 
Una vegada aprovat inicialment l'expedient d'aprovació del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Salvador de Guardiola, que té com a finalitat establir les directius i les actuacions adreçades a evitar el risc de generació o de propagació d’incendis i que inclou el plànol de delimitació de mesures de prevenció contra incendis forestals del municipi de Sant Salvador de Guardiola, per l'Acord del Ple de data 14 de juliol de 2016, de conformitat amb l'article 4.5 b) del Decret 123/2005, de 14 de juny, en concordança amb l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es sotmet l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Durant aquest termini pot ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per a poder formular les al·legacions i reclamacions que s'estimin pertinents.


Sant Salvador de Guardiola, 19 / juliol / 2016

ALCALDE,


Signatura: ALBERT MIRALDA I SELLARÈS
ACTUALITAT 
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, mitjançant acord de Junta de Govern Local, ha aprovat les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les Associacions de veïns i entitats del municipi per al finançament de les activitats culturals i/o socials executades durant l’anualitat 2016, i n’obre la convocatòria pública.
ACTUALITAT 
El ple d'aquest mes de juliol va donar llum verda al nou reglament del Consell de la Vila que s’ha elaborat a partir d’un procés de participació ciutadana que s’ha desenvolupat durant el darrer mig any. Aquest era el pas previ per a la constitució d’aquest nou òrgan del qual en formaran part representants de les entitats del municipi.
El ple també va aprovar un total de cinc mocions, una d’elles sobre la creació d’una comissió que estudïi la millora de la recollida d’escombraries al municipi amb l’objectiu de millorar els índex de reciclatge existents.

ACTUALITAT 
Establir les directrius i les actuacions adreçades a evitar els risc d’incendis a les urbanitzacions del terme municipal de Sant Salvador de Guardiola és l’objectiu de Pla Director de prevenció d’incendis que l’ajuntament ha aprovat aquest dijous, en el decurs del ple ordinari del mes de juliol. El nou document, que es va començar a elaborar la tardor passada, inclou també mesures preventives per a edificacions situades al bell mig de l’espai forestal.
ACTUALITAT 
Per tal d'agilitzar la tramitació dels carnets de la Piscina Municipal i evitar cues innecessàries, us informem que podreu sol.licitar-lo a l'Ajuntament els dies 21, 22 i 23 de juny de 10h a 13h. Us el farem al moment.
A partir del dia 24 ho haureu de sol.licitar els matins de 10h a 13h a l'Ajuntament.
Entreu a la notícia per consultar la documentació que us demanarem.
ACTUALITAT 
Aquí podreu consultar les activitats previstes per aquest estiu.

Llegir +
ACTUALITAT 
Després de fer consultes per part de l'Ajuntament relacionat als problemes amb la recepció de la TDT per part d'uns sectors del municipi, us informem que són deguts al desplegament de la freqüència 4G de telefonia mòbil.

Per poder solucionar els problemes de recepció, s'ha de trucar al telèfon gratuït 900 833 999 on prendran les dades dels afectats perquè un tècnic, de manera gratuita, instal·li un filtre a l'antena per solucionar aquests problemes.

També podeu podeu consultar el web www.llega800.es
TRÀMITS 
Sol·licitar la inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Sant Salvador d...
EQUIPAMENTS 
Consta de recepció, sala d’espera, consultori i consultori infermeria. S'hi realitza la visita mèdica general i la de pediatria. Medicina...
TRÀMITS 
Sol·licitar la inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Sant Salvador d...
 Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola | Carrer de Dalt, 19 | 08253 Sant Salvador de Guardiola | Tel.: 93 835 80 25
AVIS LEGAL