ESTUDI D'OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA DE LA MASIA DEL CALVET

Dimecres, 14 de febrer de 2018 a les 00:00

La Diputació ha lliurat a l’Ajuntament l’estudi d’optimització energètica de la Masia, que ha de servir de guia per aconseguir un equipament més eficient energèticament.

 

 

 

L’objectiu del treball ha estat definir propostes d’estalvi energètic concretes valorades econòmicament, energèticament i tècnicament, que permetin prendre mesures per reduir el consum energètic de l’equipament, així com posar a disposició del conjunt dels ciutadans una informació objectiva sobre l’eficiència energètica, el consum d’energia i les emissions de CO2  de l’edifici.

L’estudi realitzat s’emmarca en el Reial Decret 235/2013, de procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis, que obliga disposar de certificat d’eficiència energètica a tots els edificis propietat o ocupats per administracions públiques amb una superfície útil superior a 250 m².

Així, gràcies al treball s’ha realitzat la certificació i tramitació de l’etiqueta energètica de l’equipament que consta de una planta semisoterrani annexa on s’ubica la sala polivalent del Casal de la Gent Gran, una planta baixa destinada a consultis mèdics i administració i dues plantes sobre rasant on actualment s’ubica el Centre de dia. L’equipament ha  obtingut una qualificació energètica lletra D segons l’indicador d’emissions de CO2.

A més a més, el treball inclou un seguit de propostes de millora per aconseguir reduir el consum energètic i les emissions de CO2 de l’equipament COM ARA mesures  de millora en les instal·lacions d’enllumenat, climatització i aigua calenta sanitària, així com mesures de millora de l’envolupant de l’edifici, augmentant l’aïllament i l’estanqueïtat.

Darrera actualització: 14.02.2018 | 18:56