Convocatòria de Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per part del Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat

Dimecres, 29 d'abril de 2020 a les 00:00

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària de la COVID-19, el Departament de Treball i Afers Social de la Generalitat ha impulsat la Convocatòria d'una prestació extraordinària per a les despeses de primera necessitat.

L’import serà de 200 euros en un únic pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

  • Les persones que facin la sol·licuitd hauràn de guardar els tiquets de les compra, ja que amb posterioritat la Generalitat els podrà requerir.

L'ajut extraordinari és per als treballadors per compte d'altri i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19.

  • El podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.

La sol·licitud es realitzarà telemàticament a través de l'enllaç següent

 https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics

 

 

Darrera actualització: 29.04.2020 | 17:17