El proper 1 de juny es reprenen els terminis administratius aturats per l'estat d'alarma

Divendres, 29 de maig de 2020 a les 00:00

S'informa que l'article 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 preveu que el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà des del dia 1 de juny de 2020, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Correlativament, des d'aquesta mateixa data queda derogada la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Darrera actualització: 29.05.2020 | 12:20