L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola impulsa un paquet de mesures per atenuar els efectes econòmics del coronavirus

Dissabte, 21 de març de 2020 a les 00:00

Les mesures adoptades fan referència al pagament de taxes, impostos i quotes de serveis municipals, entre d'altres que s'adoptin per part de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona respecte els tributs que es troben delegats.

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha decidit avui un paquet de mesures econòmiques i fiscals per fer front a la crisi del coronavirus Covid-19 i atenuar els efectes sobre la ciutadania.

Aquestes mesures arriben després que, els últims dies, l’Ajuntament ha centrat els seus esforços en la reorganització de l’Ajuntament per atendre els serveis públics essencials, donar resposta a les necessitats de Protecció Civil, vetllar perquè es compleixi l’ordre de confinament i fer crides a la responsabilitat de la ciutadania, a banda de fer un esforç per mantenir-la permanentment informada de les mesures que s’han anat adoptant.

Les mesures econòmiques i fiscals adoptades són les següents:

Sobre calendari de cobrament dels tributs/preus públics locals:

1. Es retornarà la part de quota dels dies lectius que no s’hagi prestat servei a l’Escola Bressol “Dentetes”. En cas que el servei romangués suspès en data 1 d’abril, no es posarà al cobrament la quota fins que es restableixi el servei.

2. Es reduirà la quota corresponent als serveis complementaris no prestats en el Centre de Dia "La Masia" i per les places privades per les qual s’hagi de satisfer el preu públic, de la següent manera:

  • Els usuaris que han rebut atenció domiciliària i servei de menjador es bonificarà el 50% del servei del Centre de Dia en el rebut de març i següents fins que es restableixi el servei i mentre rebin aquest servei.
  • Els usuaris que no reben cap tipus de servei: bonificació 100% dels dies en què no s'ha prestat el servei i no es posarà al cobrament la quota fins que es restableixi el servei.

3. Es gestionarà davant de l’Organisme de Gestió Tributària l’elaboració d’un nou calendari fiscal que permeti posposar els pagaments dels tributs.

4. Adhesió a les mesures que s'adoptin per part de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona respecte els tributs que es troben delegats.

b) Sobre mesures de suport a l’activitat econòmica:

Es prioritzarà en matèria de gestió administrativa el pagament de les factures a proveïdors per tal de dotar-los de liquiditat el més aviat possible, davant de la reducció d’ingressos que poden tenir.

Es treballarà, una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en l’elaboració de propostes de foment a les activitats econòmiques que hagin hagut de tancar les seves activitats com a conseqüència de la crisi sanitària.

Per responsabilitat i solidaritat, queda't a casa. 

Darrera actualització: 21.03.2020 | 13:50