Oberta la convocatòria per a l'adhesió dels comerços i establiments de serveis del municipi al Programa xec social

Dilluns, 15 de juny de 2020 a les 00:00

Aquest dilluns 15 de juny, s’ha publicat la convocatòria per a l'adhesió dels comerços i establiments de serveis del municipi al Programa xec social, en base amb el Pla de Xoc per fer front a la crisi sanitària i econòmica produïda pel Covid19, aprovat el passat 14 de juny de 2020 en Ple ordinari d’aquesta corporació.

És voluntat de l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola posar en funcionament el Programa Xec Social amb la finalitat de donar suport econòmic a les persones amb especial situació de vulnerabilitat que s’han vist afectades per la situació generada per la Covid-19, i donar suport a les persones titulars d’una activitat econòmica, que s’han vist afectades també, per les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat el 14 de març de 2020.


El Programa Xec Social consisteix a posar a disposició, d’aquelles persones que en resultin beneficiàries, una sèrie de xecs per valor d’un import cadascun, i que atorguen al seu titular, el dret a utilitzar-lo com a mitjà de pagament.
Aquests Xecs es podran utilitzar per a l’adquisició de béns i serveis en els comerços i en els serveis que s’adhereixin al Programa Xec Social i tinguin la seva seu social al municipi de Sant Salvador de Guardiola.

Termini de presentació de les sol·licituds

Inici: 16 de juny de 2020

Fi: 6 de juliol de 2020

Requisits per a l’adhesió al Programa Xec Social:
Els interessats en adherir-se al Programa hauran de complir els requisits següents:
a)Acreditar la titularitat de l’activitat comercial detallista o de serveis al municipi de Sant Salvador de Guardiola, i que estiguin en possessió o tramitació dels permisos relatius a l’activitat.
b)Acreditar que es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, la Seguretat Social, l’Agència Tributària Estatal i la Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud, o bé demostrar que s’ha demanat un ajornament d'aquestes.
c)Disposar d’assegurança de responsabilitat civil respecte l’activitat que es desenvolupa.
d)Caldrà presentar sol·licitud d’adhesió d’acord amb model normalitzat que trobaran a la web municipal (www.santsalvadordeguardiola.cat). Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament (seu electrònica Ajuntament) i emplenant-se el model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal. La documentació caldrà presentar-la en format PDF.

Enllaç presentació telemàtica de sol·licituds: 

http://www.santsalvadordeguardiola.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html 

 

 

Darrera actualització: 17.06.2020 | 11:05