PLANTACIÓ D'ARBRES AL CALVET

Dijous, 14 de març de 2019 a les 00:00

Amb aquesta intervenció s’ha volgut incidir en la naturalització d’aquest espai  amb l'objectiu de reforçar la seva estructura vegetal i enriquir-ne la seva biodiversitat.

D’una banda, s’han plantat arbres a les 2 zones comunes que hi ha al Carrer Montserrat, tant al creuament amb el carrer Sant Salvador com al creuament amb el carrer Sant Marc.

I d’altra banda, s’ha realitzat la revegetació de la zona del torrent que desemboca a la riera de Guardiola paral.lelament al carrer Barcelona. En aquest espai hi havia fa uns anys uns pollancres que es van haver de tallar pel seu mal estat i ara s’ha replantat la zona amb múltiples espècies de vegetació de ribera. S’han plantat arbres, específicament 5 freixes (Fraxinus angustifolia) i 3 alzines (Quercus ilex) i també múltiples exemplars d’arbusts:  10 exemplars d’arç blanc (Crataegus monogyna), 10 exemplars de sanguinyol (Cornus sanguinea), 10 exemplars de saüquer (Sambucus nigra), 6 exemplars de llentiscle (Pistacia lentiscus) i 20 exemplars de marfull o llorer bord (Viburnum tinus). Tots els exemplars plantats provenen de planters especialitzats en vegetació autòctona.

Darrera actualització: 14.03.2019 | 16:42