Resolució d'alcaldia d'aprovació de la moció per a la suficiència financera dels ens locals

Divendres, 14 d'agost de 2020 a les 00:00

Ahir dia 13 d'agost de 2020 es va signar la resolució d'alcaldia que s'annexa a la present notícia a partir de la proposta realitzada per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

En aquesta resolució, que es passarà a ratificar en la propera sessió ordinària del ple municipal, l'Ajuntament manifesta el seu rebuig a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€. En definitiva, Sant Salvador no cedirà el seu romanent de tresoreria a l'Estat espanyol i reclama poder fer ús del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals.

Amb aquesta resolució es segueix la línia de la moció aprovada per majoria absoluta el passat ple municipal ordinari de data 14 de maig de 2020, la qual demanava la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local. 

Darrera actualització: 14.08.2020 | 11:37