S'aprova per unanimitat el Pla de xoc per fer front a la Crisi Sanitària i Econòmica produïda per la COVID-19

Divendres, 15 de maig de 2020 a les 00:00

Ahir al vespre, durant el Ple municipal Ordinari, es va aprovar per unanimitat el Pla de xoc per fer front a la Crisi Sanitària i Econòmica produïda per la COVID-19, consensuat entre tots els grups municipals. 

Dacord amb la voluntat de l’Ajuntament ja manifestada mitjançant l’aprovació del decret 157/2020 de 21 de març, aquest document proposa un seguit d'accions destinades a fer front i a pal·liar els efectes socials i econòmics causats per l’emergència sanitària amb motiu de la covid-19, destinant-hi 70.500 euros del pressupost municipal. Cal remarcar, la voluntat de tots els grups municipals del Ple, Junts per Guardiola, Sumem i PSC, per tal d'arribar a un acord en les mesures adoptades i en les condicions particulars i destinataris de les mateixes. 

El document, el qual està adjunt a la present notícia en format PDF, detalla per a cada acció: l’objectiu, l’actuació, els destinataris, la partida pressupostària afectada i el cost, l’àrea responsable de l’acció i els indicadors de seguiment. També, al final del document, s'incorpora un resum, amb la totalitat de les accions, la partida pressupostària inicialment prevista per cadascuna d'elles, així com la procedència dels fons utilitzats per a cadascuna d'elles.

Aquest està dividit en dos apartats, una destinada a les mesures socials i econòmiques destinades a les famílies i persones físiques i l'altra destinada a ajudes per a autònoms, microempreses i pimes del nostre municipi per tal de fer front a la situació de crisi econòmica davant de la impossibilitat de dur a terme la seva activitat habitual. 

1. Mesures socials i econòmiques destinades a les famílies i persones físiques

Acció 1. Posposar els pagaments dels impostos.

Acció 2. Aquesta acció està dividida en tres línies diferents:

  • Línia 1. Convocatòria d'ajuts al lloguer. 
  • Línia 2. Convocatòria d'ajuts per subministraments
  • Línia 3 Convocatòria d'ajuts extraordinaris a persones en situació d'atur

Acció 3. Xecs municipals per fer ús als comerços i empresaris del municipi

Acció 4. Ajut per material escolar extraordinari

Acció 5. Convocatòria d’ajut extraordinari per a l’adquisició de llibres i material didàctic per al curs 2020/2021

2. Mesures urgents de promoció econòmica i destinades a microempreses i pimes.

Acció 1. Posposar els pagaments dels impostos

Acció 2. Retorn de l’import econòmic prorratejat pel temps no utilitzat

Acció 3. Agilització del pagament de les factures als proveïdors

Acció 4. Incentivar el Consum Local. Creació de Paquets o capsa Regal. Campanya “Viu Sant Salvador de Guardiola. Compra d’aquí, compra a casa”.

Acció 5. Convocatòria d’ajut econòmic extraordinari dirigit a microempreses i pimes del municipi per pal·liar els efectes de la crisi sanitària.

Juntament amb l'aprovació d'aquest pla, també es van aprovar les bases per a les convocatòries de les subvencions per així poder agilitzar els tràmits alhora de publicar les Convocatòries específiques per cada acció. 

 
Darrera actualització: 15.05.2020 | 14:03