S'aproven les ordenances fiscals en ple extraordinari d'ahir dimecres 23 d'octubre

Dijous, 24 d'octubre de 2019 a les 00:00

S’han aprovat les ordenances fiscals que tenien alguna modificació al ple extraordinari que es va celebrar ahir al vespre a l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

Les ordenances modificades que es van votar al ple eren:

 1. IBI: redacció per adaptació de normativa i inclusió de la bonificació.
 2. IAE: redacció per adaptació de normativa
 3. IVTM: redacció per adaptació de normativa i modificació bonificacions
 4. ICIO: inclusió bonificació i mòdul COAC annex
 5. Taxa per utilització privativa de béns de domini públic afectes del servei públic: noves tarifes
 6. Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials: modificació del redactat i tarifes
 7. Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal: modificació del redactat.
 8. Taxa per servi de préstec de mobiliari municipal: noves tarifes.
 9. Taxa per la prestació de serveis d’organització d’espectacles: modificació de les tarifes.
 10. Taxa per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d’oci: modificació de les tarifes
 11. Recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.
 12. Derogació Taxa per subministrament d'aigua i Taxa pel servei de clavegueram. Passen a ser Ordenances Reguladores d'una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. 

Les ordenances fiscals s’han votat totes en bloc i han obtingut 6 vots a favor de Sumem i el PSC i 5 abstencions per part del grup de Junts per Guardiola.

Pel que fa a la Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de clavegueram i també la dels serveis d’abastament d’aigua potable, ha obtingut els mateixos vots, és a dir 6 a favor i 5 abstencions.

Per si algun ciutadà té algun dubte pel què fa a les ordenances fiscals, s’han programat dues sessions informatives que seran el dia 12 de novembre:

 • A les 19h de la tarda a la Sala Polivalent de la Masia del Calvet
 • A les 20:30h del vespre a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Darrera actualització: 02.12.2019 | 11:15