Temporada piscina municipal d'estiu (amb mesures excepcionals Covid-19)

Divendres, 26 de juny de 2020 a les 00:00

Aquest any, degut a la crisi i la incertesa generades per la Covid-19, des de l’Ajuntament ens hem plantejat molt seriament l’obertura de la piscina, a causa del gran cost econòmic que això suposava.

El pressupost d’obertura de la instal·lació rondava els 30.000 euros, sense tenir en compte les inversions que realitzem des de l’ajuntament per la posada a punt de la mateixa, com poden ser el manteniment de la gespa, la neteja del vas d’aigua o les avaries i substitucions de les bombes d’aigua.

Aquí hi havíem d’afegir la poca previsió d’ingressos, degut al limitat aforament que podíem permetre a la instal·lació, essent un càlcul aproximat d’uns 2.000 euros. Així doncs, ens trobàvem amb un dèficit d’aproximadament 28.000 euros que s’havien d’assumir des de l’Ajuntament i deixar de destinar a altres assumptes i inversions importants com podrien ésser ajudes destinades a persones afectades per la crisi actual o altres sobrevinguts que encara poden estar per venir.

Davant d’aquest escenari i amb la previsió de números, vam debatre amb la resta de grups municipals i  va semblar que la línia que s’havia de seguir, tot i el perjudici que podia suposar a algunes famílies, era la impossibilitat econòmica d’obertura de la piscina.

No obstant, hem fet un últim esforç per buscar una solució, ja que volíem oferir el servei de piscina municipal a aquells veïns i veïnes que ho necessitin. Per poder-ho fer, hem reduït despeses, assumint la brigada municipal una gran part de la tasca de feina de manteniment i neteja de l’equipament, així com del control d’accés. Això ha implicat una disminució important dels costos, havent d’assumir directament només el servei de socorrisme i algun altre sobrevingut (aproximadament uns 10.000 euros).

Per poder fer efectiva l’obertura, hem hagut de fer algunes modificacions d’horaris i de dates d’obertura, que esperem que tots els usuaris i usuàries puguin entendre degut a la situació excepcional en la que ens trobem. A

Així doncs, es limita l’horari d’accés i es redueixen els dies de servei (dilluns i dimarts, l’equipament romandrà tancat, per ésser els de menys afluència), fent una aturada al migdia per netejar l’espai i es limita l’aforament seguint les instruccions donades per l’autoritat competent així com la venda dels abonaments. 

La piscina romandrà oberta del 1 de juliol fins al 30 d’agost.

L’obertura en data 1 de juliol quedarà supeditada a la contractació de tot el personal necessari per dur a terme l’activitat en base a totes les normatives vigents, siguin generals o específiques per la Covid-19.

Horari d’obertura:

De dimecres a diumenge, ambdós inclosos de 11 a 14:30 i de 15:30 a 19 hores, aprofitant el migdia per realitzar la neteja de les instal·lacions.

Venda d’abonaments

El dilluns 29 de juny s'inicia la venda d'abonaments pels empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola o aquells menors que acreditin anar al CEIP Montserrat tot i no estar empadronats al municipi.

L’horari de venda serà el següent:

29 de juny: 11 a 13:30 hores

30 de juny: 11 a 13:30 hores i 17 a 19 hores.

A partir del dia 1 de juliol, si encara en queden de disponibles, es podran adquirir abonaments per part de la resta d’usuaris. Es podran adquirir a l’OAC en horari d’atenció al ciutadà ( de 9 a 13:30 hores).

Altres observacions:

  • El nombre de carnets de la piscina és limitat.
  • L’aforament es pot veure reduït d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
  • Es podran aplicar mesures excepcionals o modificar les condicions actuals a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.
  • Caldrà respectar les normes i recomanacions d’ús de la piscina municipal.
  • És obligatori dur el carnet per accedir a la piscina.
  • Des del consistori es recorda que no es podrà accedir a la piscina en cas de tenir algun dels símptomes de la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...), ni ser positiu ni haver estat en contacte amb persones que ho hagin estat o hagin tingut simptomatologia. Abans d’accedir a la instal·lació caldrà passar un control previ de temperatura.
  • La piscina preveu obrir seguint les precaucions, protocols i adaptacions que requereix la situació sanitària per tal que resulti una activitat agradable i segura

Aquestes mesures hauran de servir per a que tothom que vulgui pugui anar a banyar-se i per tenir un espai de temps per a poder desinfectar les zones comunes.

Adjuntem el document se sol·licitud. En la mesura en que es pugui, demanem que es porti ja omplert de casa per evitar cues innecessàries. 

Darrera actualització: 26.06.2020 | 12:01