Us avancem les línies de subvenció que ben aviat es publicaran al DOGC, dirigides a entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda

Dilluns, 27 d'abril de 2020 a les 00:00

La línia d’ajuts s’estructurarà en 7 programes:

• Programa 1- suport a les entitats representatives del sector del comerç

Beneficiaris: Entitats del sector comerç amb representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o  entitats de Barcelona ciutat amb mínim 15 eixos comercials.
• Programa 2 – suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

Beneficiaris: Entitats del sector comerç, artesania o moda:

  • Entitats territorials sense ànim de lucre
  • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre
  • Empreses agrupades (coop./centrals compres)
  • Ass. Mercats Municipals sedentaris i no sedent.
  • S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals

• Programa 3 – reactivació del COMERÇ

Beneficiaris: Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
• Programa 4 - suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

Beneficiaris: Empreses de comerç, serveis, artesania i moda i parades de mercats municipals.
• Programa 5 – reactivació de la MODA

Beneficiaris: Autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes de moda.

No són beneficiaris  ni importadors ni distribuïdors.
• Programa 6 - reactivació de l'ARTESANIA

Beneficiaris: Professionals autònoms i empreses incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans. S’exclou l’artesania alimentària i la no detallada en l’esmentat Repertori.
Programa 7 - suport a ens locals en l'àmbit del comerç i l'artesania

Beneficiaris: Administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats

Consulteu la presentació de la línia d’ajuts a: http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_Webinar_covid

Darrera actualització: 27.04.2020 | 17:52