CONSELL DE LA VILA

El Consell de la Vila és l’òrgan de participació i consulta municipal dels temes globals i d’especial transcendència pel municipi

Darrera actualització: 28.03.2017 | 19:41