S'amplia el termini per a l'adhesió dels comerços i establiments de serveis del municipi al Programa xec social

Dimarts, 7 de juliol de 2020 a les 00:00

La nova data límit per presentar les sol·licituds és el proper 17 de juliol de 2020

El Programa Xec Social consisteix a posar a disposició, d’aquelles persones que en resultin beneficiàries, una sèrie de xecs per valor d’un import cadascun, i que atorguen al seu titular, el dret a utilitzar-lo com a mitjà de pagament.
Aquests Xecs es podran utilitzar per a l’adquisició de béns i serveis en els comerços i en els serveis que s’adhereixin al Programa Xec Social i tinguin la seva seu social al municipi de Sant Salvador de Guardiola.

Us deixem enllaç de la notícia anterior on hi trobareu tota la documentació i més informació: http://www.santsalvadordeguardiola.cat/actualitat/noticies/oberta-la-convocatoria-per-a-ladhesio-dels-comercos-i-establiments-de-serveis-del-municipi-al-programa-xec-social.html

Requisits per a l’adhesió al Programa Xec Social:
Els interessats en adherir-se al Programa hauran de complir els requisits següents:
a)Acreditar la titularitat de l’activitat comercial detallista o de serveis al municipi de Sant Salvador de Guardiola, i que estiguin en possessió o tramitació dels permisos relatius a l’activitat.
b)Acreditar que es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, la Seguretat Social, l’Agència Tributària Estatal i la Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud, o bé demostrar que s’ha demanat un ajornament d'aquestes.
c)Disposar d’assegurança de responsabilitat civil respecte l’activitat que es desenvolupa.
d)Caldrà presentar sol·licitud d’adhesió d’acord amb model normalitzat que trobaran a la web municipal (www.santsalvadordeguardiola.cat). Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament (seu electrònica Ajuntament) i emplenant-se el model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal. La documentació caldrà presentar-la en format PDF.

Enllaç presentació telemàtica de sol·licituds: 

http://www.santsalvadordeguardiola.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html 

Per qualsevol dubte o per més informació, podeu contactar directament amb l'àrea de promoció econòmica al correu electrònic: ssg.peconomica@diba.cat.

Darrera actualització: 08.07.2020 | 13:37