Acta Tribunal qualificador nº 1 convocatòria borsa de treball Vigilant Municipal (assimilat a grup C2)

Divendres, 4 de setembre de 2020 a les 01:00

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  PER PROVEIR UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS MUNICIPALS (C2).  SUBSTITUCIONS .

 

 

Identificació de la sessió 

 

Data:  3 de Setembre de 2020

Hora: 12:30 hores

Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

 

 

Hi assisteixen:

 

Presidenta: Meritxell Carrasco Garcia

 

Vocals:

 

Sra. Vanessa Rodriguez Duarte Tècnica de Recursos Humans.

Sra. Carme Capsada administrativa de Serveis Econòmics, i secretària del tribunal.

 

Desenvolupament de la sessió

 

La presidenta obre la sessió i el tribunal recull els resultats de les proves de català realitzades, per la Sra. Lourdes Freixa Casas del Consorci per la Normalització Lingüística, als aspirants de la plaça de vigilant municipal que no estaven exempts de la mateixa

 

El tribunal procedeix a qualificar d’acord amb les bases del concurs adoptant els següents,

 

Acords

 

Primer.- Atorgar als candidats les qualificacions que s’especifiquen a continuació:

 

REGISTRE ENTRADA

DNI

PRESENTACIÓ EXAMEN

QUALIFICACIÓ CATALÀ

1412

XXXX5069C

NO

NO APTE

1476

XXXX2341B

NO

NO APTE

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 05.09.2020 | 00:46