Subvencions d'activitats per a Entitats

Subvencions per a Entitats

Línia d'ajuts per al foment d'activitats que promoguin la cultura i les arts escèniques, les festes a carrers i barris i per a programes de cooperació, igualtat i gent gran. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través del web de l'Ajuntament dins dels terminis establerts.

Informació general

Objectius específics: Finançar activitats i projectes que tinguin com a objectiu la realització d’activitats dins del terme municipal, que fomentin els interessos generals, com també activitats juvenils i de promoció per al jovent.

Qui pot rebre aquests servei?

Per poder ser beneficiàris de la línia de foment cal complir els següents requisits:

  • Ser entitat o associació sense ànim de lucre.
  • Estar registrada en el Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i davant de la Seguretat Social.
  • Complir els criteris que consten en les Bases de la Convocatòria de les Subvencions.
Darrera actualització: 05.10.2022 | 11:20
Darrera actualització: 05.10.2022 | 11:20