Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal de diferents anys

Consulta aquí la relació de personal funcionari i laboral: 

Any 2023 | Any 2022 | Any 2021 | Any 2020

Directius i càrrecs de confiança

En la legislatura 2023-2027 l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola no disposa de directiu ni de càrrecs de confiança

Retribucions

Clica aquí per conèixer quant cobren els empleats públics de l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola en funció de les categories dels treballadors.

 

Darrera actualització: 10.03.2024 | 00:20
Darrera actualització: 10.03.2024 | 00:20