Història

És al segle XIV quan trobem les primeres notícies sobre la població d'aquest terme municipal. En aquesta època era dividit en dos: Guardiola i Salelles.

Durant els anys els creixements demogràfics van anar succeint a tots dos alternant quan n'hi havia a un no hi havia a l'altre. Tot i que al segle XVIII el creixement que s'havia produït a Guardiola era molt més que a Salelles.

Després de la crisi provocada per la fil·loxera el creixement va ser més progressiu amb algunes èpoques de regressions, com per exemple la dècada dels 40 després de la Guerra Civil.

La instal·lació de nombroses indústries al polígon situat al costat de la carretera Manresa-Igualada va ajudar al desenvolupament econòmic de la vila.

Orígens: segles X-XIV

Els orígens del castell de Guardiola estan datats al segle x, l'any 924 Està situat a un lloc estratègic, d'aquí ve el nom de Guardiola, per ressaltar la funció de guàrdia del castell. Al segle xii es tornen a trobar notícies del terme:

« Pere Marcucio i la seva muller Ema venen a Santa Maria de Montserrat i a Gervasi prior un mas amb casals, terres i vinyes, que fou d'Oto, prevere del Castell de Guardiola, comtat de Manresa, parròquia de Sant Salvador... »
« Ponç de Guardiola dona a Sant Benet tot l'honor del terme de Maians i el mas Gamisans del terme de Guardiola »

Al segle XIV es troben força notícies sobre població, que en aquell moment estava dividida en Salelles i Sant Salvador de Guardiola.

Salelles

L'antiga parròquia de Salelles en l'actualitat està dividida entre els termes municipals de Sant Salvador de Guardiola i Manresa. Encara que avui el major nombre d'habitants correspon al sector de Manresa, Salelles és un barri de nova creació sense cap vinculació amb l'antiga parròquia. La parròquia apareix documentada entre el 1025 i 1050

A partir del 1833, quan es començà la nova organització provincial i municipal, la parròquia de Salelles va ser repartida de la forma com es troba avui mateix.

Darrera actualització: 29.07.2022 | 09:31
Darrera actualització: 29.07.2022 | 09:31