Pla de Govern i retiment de comptes

Pla de Mandat 2020-2023

Quan ens vàrem presentar a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola com a candidatura portàvem un programa electoral del qual volíem acomplir el màxim de punts possibles, ja que era la nostra proposta de canvi per al municipi. Amb aquesta visió de canvi en les polítiques municipals del poble des de la transversalitat i l’obertura de l’administració al municipi vam demanar un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona per tal de poder treballar en les línies d’actuació i definir els projectes en un únic document públic per a tots els veïns i veïnes del municipi.

El resultat d’aquest treball és el PAM (Pla d’Acció Municipal o Pla de Mandat), un document que recull totes les propostes d’actuació pel mandat actual i que es podrà visualitzar virtualment, podent canviar, modificar o transformar aquells projectes que així es decideixi a través de la participació ciutadana. En aquest espai virtual podrem anar posant totes les propostes i projectes que tenim i en quin punt es troben d'execució. A nosaltres, com a Ajuntament, ens permetrà saber on estem i on volem arribar al final de la legislatura i, alhora, també serà un document de consulta per la ciutadania, en el qual podreu consultar què s'ha fet, què s'està fent i què queda per fer.

Desitgem que ens sigui un document d’utilitat i transparència

Per observar-ne el seguiment i avalució, pots consultar-ho aqui

Retiment de comptes 2019-2023

La rendició de comptes és el conjunt de mecanismes que permeten explicar i exposar, de manera objectivable, el grau d'assoliment i el compliment de les diferents actuacions i propòsits dels diferents projectes de ciutat. 

El retiment de comptes és un element clau de la transparència de les administracions públiques i dels governs oberts. La transparència i el retiment de comptes són eines que constitueixen una millora en la legitimitat i l'eficàcia de les actuacions públiques. Ambdós conceptes no es limiten únicament a exercir un control extern i retrospectiu de l'actuació pública, sinó que integren la participació activa de la ciutadania i de la resta d'agents implicats en els circuits de la gestió pública i, concretament, en les fases d'avaluació i valoració de resultats.La nova manera d'entendre la relació entre Administració i ciutadania implica concebre el retiment de comptes com un element compartit, de caràcter bidireccional, permanent i transparent.

L'accés a la plataforma de seguiment del retiment de compte serà actiu a través del web https://plans-santsalvadordeguardiola.diba.cat/

Darrera actualització: 25.01.2023 | 12:11
Darrera actualització: 25.01.2023 | 12:11