(Actualització) 14/12/23: Procés de selecció d'una plaça de Vigilant Municipal - C2

Divendres, 22 de març de 2024 a les 09:00

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

  • Grup de Classificació: C2
  • Regim jurídic: funcionari
  • Jornada: a determinar
  • Total retribució bruta: grup C2, complement de destinació 18, complement específic 10.281,04 €/any

El termini de presentació de sol·licitud és el 2 de gener de 2024.

La prova de català pels aspirants no exempts serà el 7 de març de 2024 a les 09.30 h del matí.

Les proves d'aptituds físiques es faran el 21 de març de 2024 a les 09.30 h del matí.

La prova de coneixements teòrics i pràctics es farà el 22 de març de 2024 a les 09.30 h del matí.

Darrera actualització: 22.03.2024 | 13:53