Anunci d'exposició pública de l'acord d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladors de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana

Dijous, 17 de febrer de 2022 a les 00:00

El passat dijous 10 de febrer el Ple de la corporació va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal que regula l’IVTNU del nostre municipi, amb la finalitat d’adaptar-lo a la nova normativa reguladora vigent aprovada pel Reia Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre. 

S’obre el període d’exposició pública.

Darrera actualització: 17.02.2022 | 19:14