Avís ampliació del termini de sol·licituds per la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions culturals 2023

Dijous, 6 d'abril de 2023 a les 00:00

S'ha ampliat el termini per a la presentació de sol·licituds fins al dia 20 d’abril de 2023 a les 23:59 hores, de la convocatòria per a la concessió de subvencions d’activitats realitzades per associacions i entitats culturals.

 

Aquest termini s'amplia, d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atenent la petició formulada per l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i per garantir una major concurrència i accés a la subvenció per part de possibles beneficiaris.

Aquest nou termini modifica i deixa sense validesa el previst en la convocatòria de concessió d'aquests ajuts, en règim de concurrència competitiva, i que va ser publicada en el BOP de Barcelona el 21 de març de 2023, d'acord amb les bases reguladores per a la concessió d'aquestes subvencions.

Contra aquesta resolució d'ampliació de termini no procedeix la interposició de cap recurs, sens perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

Darrera actualització: 06.04.2023 | 14:06