Bases reguladores del procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a superior de Serveis Econòmics (A1)

Dilluns, 31 d'agost de 2020 a les 00:00

Bases reguladores del procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a superior de Serveis Econòmics (A1), de l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica i d’una borsa de treball, de la plantilla de personal funcionari per cobrir de forma interina.

Darrera actualització: 31.08.2020 | 15:13