Bases reguladores d’una borsa de treball per cobrir de forma interina, personal de netejadors i netejadores (assimilat a grup E)

Dilluns, 31 d'agost de 2020 a les 00:00

Aprovar les Bases reguladores d’una borsa de treball  per cobrir de forma interina, personal de netejadors i netejadores (assimilat a grup E), mitjançant contractació laboral, en la modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció, d’obra o servei determinat, i de contracte de substitució per al cas de les suplències per baixes laborals i, si s’escau, per permisos i vacances, i també quan es produeixin necessitats de puntes de feina per esdeveniments puntuals.

Darrera actualització: 31.08.2020 | 12:52